Santander financiering tilbud

Me-Mover Fitness kunde får:

Lånebeløb : 2,000 - 40,000kr.

Første betaling : Løbende måned

Løbetid : 10 mdr.

Rente: 0,00% p.a.

1. KONCEPTET / FORMIDLING AF FINANSIERINGER

1.1 Forhandleren formidler for Santander i Aftalens løbetid købsfinansiering af varer og/eller tjenesteydelser til sine kunder.

1.2 Santander er Forhandlerens eksklusive samarbejdspartner om salgsfinansiering og Forhandleren må udelukkende i Aftalens løbetid tilbyde finansiering fra andre samarbejdspartnere efter forudgående aftale med Santander.

1.3 Forhandleren forpligter sig til at formidle finansieringstilbud fra Santander på en ærlig og redelig måde, hvilket betyder at Forhandleren skal medvirke til:

  • At Kunden kan træffe en informeret beslutning om, hvorvidt Kunden ønsker finansiering
  • At Kunden ikke vildledes i forhold til de givne oplysninger om de tilgængelige finansieringstilbud
  • At Forhandleren ikke aggressivt må forsøge at sælge finansiering
  • At Forhandleren ikke rådgiver Kunden om Kundens økonomiske forhold
  • At Forhandleren informerer Kunden om finansiering på en ærlig og redelig måde

1.4 Finansiering tilbydes til private forbrugere, og etableres papirløst ved brug af online løsning, hvor forbrugeren benytter sin personlige NemID i forbindelse med aftaleindgåelse og som legitimation. Hvis Kunden ikke har NemID, vil Santander ikke kunne tilbyde finansiering.

1.5 Hovedstolen på finansieringen udgøres af kontantprisen for den/de finansierede vare/varer eller tjenesteydelsen/tjenesteydelserne samt etableringsomkostninger og evt. leveringsomkostninger og kan tilbydes i størrelsesordenen 2.000 kr. til maksimalt 60.000 kr.

1.6 Løbetiden på finansieringen vil være på mellem 10 og 72 måneder - afhængig af det enkelte kampagne produkt og lånets hovedstol.

1.7 Santander foretager en kreditvurdering af Kunden og vil i den forbindelse foretage opslag i SKATs elektroniske arkiv og i KreditStatus. Tilgang hertil sker på baggrund af samtykke afgivet af Kunden. Hvis Kunden ikke ønsker at afgive dette samtykke, kan Santander ikke tilbyde finansieringen.

1.8 Ved kreditvurdering af Kunden, har Santander nedenstående minimumskrav:

  • Kunden skal være minimum 18 år og myndig
  • Kunden må ikke være registreret i RKI eller tilsvarende register
  • Kunden må ikke have en dårlig kredithistorik i Santander
  • Kunden skal have fast bosted i Danmark

1.9 Forhandleren forpligter sig til, til enhver tid at have et synligt standard oplysningsskilt stående i butikken/varehuset. Standard oplysningsskiltet skal være placeret strategisk det sted, hvor en kunde typisk skal henvende sig vedrørende finansiering.

2. SÆRLIGT OM HVIDVASKLOVEN

2.1 Reglerne om forebyggelse af hvidvask af penge og terrorfinansiering pålægger finansielle virksomheder at identificere sine kunder på tilstrækkelig vis.

2.2 For at lette identifikationsprocessen mest muligt, vil identifikation af Kunden i forbindelse med Aftalen ske ved at Kunden identificerer sig med sit NemId.

2.3 Forhandleren er forpligtet til ikke at lade finansieringen blive gennemført, hvis Kunden åbenlyst ikke ansøger i eget navn og underskriver med sit eget NemID.

3. SÆRLIGT OM MOMS OG SKAT

3.1 En eventuel skattemæssig konsekvens for Forhandleren af ovenstående provisionsprogram, sign on bonus m.v. er Santander uvedkommende, og Santander kan ikke drages til ansvar herfor. Dette gælder også Salgs- og markedsføringskonto. Santander påtager sig ingen eventuel momsrisiko.

Læs mere på: https://www.santanderconsumer.dk/
Eller kontakt Santander Consumer Bank : Stamholmen 147, 6., DK-2650 Hvidovre, CVR.nr.: 30 73 30 53, tel: +45 70 21 90 11